Asaf Bachrach

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NAKON PADA: istraživanje kontakt improvizacije

Od 3. do 5. lipnja 2011., Centar za kulturu i informacije Maksimir

‘Kontakt improvizacija je za mene oblik improvizacije koji se temelji na jednostavnim, ali snažnim principima. Osnovni fizio-anatomski koncept je spirala (kao u Aikidu ili tangu), osnovni komunikativni (ili interpersonalni) koncept je uspostavljanje zajedničke osi, a osnovni dinamički princip (koji generira pokret) je pad. Iako je pad ”najjednostavniji” oblik pokreta, zanimljiv je jer otvara put u nepoznato. U kontakt improvizaciji često se nalazimo u neočekivanim situacijama u kojima naše misaono tijelo pronalazi rješenja kojih se svjesno ne bismo dosjetili. Ta konstantna igra svjesnog i nesvjesnog čini naš improvizatorski um. Tijekom radionice bavit ćemo se svakim od ova tri osnovna principa – spiralom, zajedničkom osi i padom, nakon čega ćemo istražiti što se događa kada se oni povežu i čine kontakt improvizaciju. Iako se tradicionalno kontakt improvizacija pleše u duetu, ovaj puta ćemo se pozabaviti i oblikom trija. Radionica će biti strukturirana više kao laboratorij, a manje kao klasični plesni sat. Ne želim nuditi ”materijale” i već gotovo znanje, već želim postaviti pitanja i potaknuti istraživanje kako bismo sami pronašli odgovore. Radionica je otvorena za sve nivoe predznanja o plesu i/ili kontakt improvizaciji.’

Asaf Bachrach se bavi kontakt improvizacijom zadnjih šesnaest godina. Učio je i plesao u Tel Avivu, New Yorku, Parizu i Bostonu. Trenutno živi u Parizu gdje se bavi istraživanjima na području neuro lingvistike. Svoje učenje o kontakt improvizaciji temelji na predavanjima Kirstie Simson, Lise Nelson, Andrew Harwooda i Dietera Heitkampa. Od 2000. podučava u Europi (Parizu, Amsterdamu i na festivalima: Freiburg, CMC, Ibiza, Katalonija) i Americi (Boston, Earthdance, CI36, Buenos Aires).

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

natrag