Partners

Art directors: Sonja Pregrad i Zrinka Šimičić Mihanović.
Visual identity: Dora Đurkesac
Od 2014. projekt je realiziran u produkciji Multimedijalne kolibe u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Četveroruka.
Realizaciju projekta omogućila je podrška: Grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, Zaklade Kultura Nova, Turističke zajednice Grada Zagreba.

Partners:
Sveučilište u Zagrebu- Studentski centar u Zagrebu – Kultura promjene- Teatar &TD
Zagrebački plesni centar
Centar za kulturu i informacije Maksimir
Dani suvremenog plesa u Varaždinu
Hrvatski dom likovnih umjetnika
Galerija Klovićevi dvori 
Zvjezdarnica Zagreb
LesImprevisibles, Francuska     
Kitt Johnson, Danska
Promenade d’Artiste, Francuska
Scott Wells & Dancers, San Francisco, SAD